اجرای کمپین تبلیغاتی تحت وب در آوانگارد

www.avangardtech.com

www.avangard-co.ir
تبلیغات تحت وب سه ویژگی منحصر به فرد دارند که الزام استفاده از آن را در بنیان کمپین تبلیغاتی بیش از پیش معین می سازد:
۱- تنها رسانه اقتصادی
فضای وب تنها رسانه‌ای است که می توان با حداقل هزینه تبلیغات موثری را در آن پیش بینی کرد. اینکه ما یک سرمایه يک میلیارد تومانی برای تبلیغات در رادیو

و تلویزیون داشته باشیم خیلی ایده آل گرایانه است و برای کسب و کارهای نوپا یک امر دور از دسترس خواهد بود.
۲- تنها رسانه ماندگار
شما یک بیلبورد را به مدت یک ماه در بزرگترین خیابان شهر اجاره می کنید و تعداد زیادی هم آنرا هر روز می بینند اما به یکباره با برداشتن تبلیغ همه چیز صفر می شود. اما در فضای وب با در نظر گرفتن شاخص های سئو و اصول بهینه سازی سایت، شما پس از پایان کمپین تبلیغاتی هم همچنان شاهد ورودی ها جدید خواهید بود.
۳- تنها رسانه تعاملی
چند ماه قبل در یک تاکسی نشسته بودم و پیام تبلیغاتی جالبی را از رادیو شنیدم که من را برای عضویت در باشگاه مشتریان آن شرکت ترغیب کرد اما بعد از پیاده شدن از تاکسی درگیر کارهای شخصی خود شدم و فراموش کردم که اقدام به عضویت در باشگاه مشتریان آن شرکت بکنم و حتی وقتی به طور اتفاقی چند روز قبل به یاد آن پیام تبلیغاتی افتادم جزییات ثبت نام در باشگاه را به یاد نداشتم. حال اگر من به جای رادیو هنگام نوشیدن یک فنجان قهوه و مطالعه سایت های خبری همان پیام را می دیدم و با کلیک بروی اطلاعات بیشتر وارد صفحه عضویت در باشگاه می شدم امروز من هم عضو باشگاه مشتریان شرکت مربوطه بودم. به این ترتیب تنها رسانه ایی که می تواند به صورت تعاملی بستری را برای فعالیت یا خرید در لحظه مشتری فراهم کند اینترنت و وب سایت ما است.