دفتر مركزى: ظفر، گوی ابادی، قلی پور اردکانی، ساختمان نسیم، پلاک ۱۰، واحد ۱۶

تلفن مرکزی: 02122260130

موبایل :       09121684009